api.ruter.no

For mer informasjon om hvordan du kan nyttigjgjøre deg våre åpne data, se labs.ruter.no.